Innolite GmbH

Overige: Il 600 »

IL300

De IL300 is een ultraprecisie single piont daimond turning machine oftewel cnc diamant draaimachine. Het diamant gereedschap wordt speciaal voor de appllicaties geselecteerd. Vanwege zijn compacte machineconfiguratie (x-as 300 en z-as 300 mm), granieten frame, luchtgelagerde hoofdspil (10.000 rpm en max 70 kg gewicht) en hydrostatische lineair geleidingen kan een aanzienlijk hogere precisie bereikt worden dan een conventionele draaimachine. Een doelgroep is onder andere de optische industrie. De hydrostatica zorgt in de lineaire assen voor een uitstekende demping van het totaal proces. Dit komt uiteindelijk de standtijd van het gereedschap en oppervlaktekwaliteit werkstuk ten goede. Bovendien wordt de hydrostatische olie continue gekoeld, geen stick slip effect en is er geen contact tussen de bewegende metalen delen. En dus geen slijtage mechanische delen op langere termijn.

Diverse materialen bewerkbaar

De IL300 is dermate ontworpen zodat, kunststof (PMMA) non ferrometalen, goud, ferrometalen en amorfe vaste stoffen zoals glas ultra precies bewerkt kunnen worden. Ra waardes vanaf 5 nanometer oppervlakte kwaliteit zijn met een diamant gereedschap in bepaalde materialen haalbaar. Dit maakt de machine geschikt voor optische toepassingen van onder andere en lens. Tevens is een combinaties zoals; voorbewerking op een conventionele machine en nabewerking op een IL300 ultra precisie draaimachine met automatisering mogelijk. 

ILSONIC overdrive 

De IL300 kan worden uitgevoerd met ILSONIC overdrive systeem. De ILSonic maakt een snelle en/of langzame ellipsvormige baan tot 120 Hz en een amplitude 2 ~3 micron. Wordt hydrostatisch ondersteund en middels een piëzo aangedreven. Een versnelling van maximaal 4G met een complete sledeopbouw van minder dan 3 kg, is realiseerbaar. De IL Sonic overdrive heeft een extra x-slag (80 mm) en kan door zijn slanke constructie de beitelpunt makkelijk in een werkstuk (bepaalde afmeting) positioneren. 

Nanogrip nulpunt spansysteem

Het Nanogrip nulpunt spansysteem vinden we ook terug op de IL300 draaimachines, voor het opspannen van gereedschappen (max 4 stuks onder 90º opgesteld) en werkstukken (vacuum, drieklauwplaat, etc). Dit maakt een snelle en eenvoudige wissel mogelijk.

Innolite ILCAm software voor dubbel gekromde oppervlaktes en microstructuren

De firma Innolite heeft op alle machines een industriële gestandaardiseerde Beckhoff besturing. Het programmeren gebeurd met ILCAM software. De Innolite ILCAM software maakt het mogelijk een programma, voor dubbel gekromde oppervlaktes met of zonder en microstructuren, eenvoudig te programmeren.