Software systemen

Begeleiding van A tot Z

Gaan als volgt te werk:

STAP 1

Tijdens een vrijblijvend gesprek maken wij een overzicht van de bestaande situatie. De processen, software systemen, knelpunten en interne procedures worden gedocumenteerd.

STAP 2

Uit de verzamelde informatie volgt een voorstel, optimalisatiemogelijkheden, stappenplan, planning en een richtprijs. Vervolgens verfijnen wij u doelen door naast de gewenste processen ook de structuur, interfaces en de interactie tussen de diverse software systemen (vanaf ERP naar CAM,CAD, TDM, MES, etc.) vast te leggen. Dit betekent dat er in een vroeg stadium volledige transparantie ontstaat. 

STAP 3

Voorafgaande aan een volledige implementatie bieden wij voor bepaalde software systemen een tijdelijke implementatie aan, namelijk een workshop of pilot project. Op deze manier creëren wij intern draagvlak, meer inzicht en acceptatie.

STAP 4

Met onze gezamenlijke opgebouwde ervaring, start de implementatie van uw optimalisatieproject. Samen zorgen wij ervoor dat de software systemen en/of modules stap voor stap worden geïmplementeerd, getest en opgeleverd. Met deze structurele aanpak en dienstverlening worden de projecten geleidelijk gerealiseerd.

STAP 5

Tijdens kantooruren zijn wij telefonisch, online en/of per e-mail bereikbaar. U ontvangt van ons een kwalitatieve feedback op vragen. Update activiteiten worden door onze partners online uitgevoerd.