Software

Krijg snel inzicht in een calculatie

Encoma cnc solutions vertegenwoordigd sinds 2013 de firma R+B Entwicklung- und Vertriebs GmbH inzake de "3D TICC calculatie software".

TICC 3D calculatie software:

Een innovatief 3D calculatie software systeem voor de verspanende industrie. Dit 3D calculatie systeem geeft snel inzicht in procestijden en verkoopprijzen. Vandaar dat steeds meer verspanende bedrijven gebruik maken van deze TICC software.

TICC staat voor:  “Time and cost calculation”

TICC genereert middels intelligente; frees-, draai-, boor-, draadvonk-, las-, laser-, slijp- en montagefeatures een tijd- en kostencalculaties per proces.

Bedrijven kunnen met TICC:

 • Kennis en ervaring binnen de organisatie delen en in TICC vastleggen.
 • Risico verlagen door implementatie van een uniform calculatie systeem.
 • Snel en overzichtelijk calculeren plus een transparante calculatie genereren voor alle betrokkenen.

Dit overzichtelijk calculatie systeem berekend op basis van een 3D file vier belangrijke aspecten:

 • Bewerkingstijden per product
 • Neventijden per machine
 • Ombouwtijden per machine
 • Gereedschap overzicht

TICC berekend de tijden per proces uit op basis van:

 • Werkstuk afmetingen
 • Materiaal en materiaaltoegifte
 • Bewerkingsstrategieën
 • Gereedschap parameters
 • Machineparameters

TICC visualiseert de bewerkingsstrategieën. De TICC software wordt gekoppeld aan de bestaande cnc machines (machineparameters, gereedschap wisseltijden, ijlgangen, etc.) en eventueel bestaand ERP systeem. TICC maakt een overzichtelijke en transparante calculatie. U kunt intern overleggen of de procestijden en bewerkingsstrategieën overeenkomen met de productietijden. Dit levert niet alleen een gerichte calculatie op, maar ook een geringer risico bij opdracht. Bovendien heeft de werkvoorbereider nadien ook een voordeel. Men ontvangt bij opdracht een gedetailleerd overzicht hoe de collega’s gedacht hebben te gaan produceren. De informatie die TICC weergeeft zeer overzichtelijk. Naarmate er meer informatie en knowhow in TICC wordt geïntegreerd, sluiten de calculaties steeds meer aan op de daadwerkelijke productietijden. Dit zorgt voor efficiëntie en geen discussies meer achteraf omdat de juiste keuzes in het voortraject worden gemaakt en vastgelegd.

Afdelingen die TICC gebruiken:

 • Verkoop
 • Calculatie
 • Werkvoorbereiding
 • Planning
 • Inkoop / uitbesteding
 • Engineering

TICC lasmodule

 

TICC cnc draaimodule

 

 

Firma R+B GmbH ontwikkelt TICC software

De firma R+B Entwicklung- und Vertriebs GmbH is in 1989 opgericht en gevestigd in Derbach, Duitsland. En verkoopt sindsdien; ERP, CAD/CAM en TICC software systemen voor de metaalindustrie. Het ERP systeem “FORB” werd begin jaren negentig ontwikkelt. Met de komst van complexe onderdelen werd een CAD/CAM systeem “OPUS”  voor frees- en draaiprocessen aan het verkoopprogramma toegevoegd.

In 2011 kreeg men van diverse Duitse bedrijven de vraag of R+B GmbH een transparant calculatiesysteem kon ontwikkelen. Transparant omdat de meeste bedrijven hun knowhow eraan toe wilde voegen. De basis voor dit calculatiesysteem, had men nota benen al in huis. Vanuit FORB (ERP systeem) worden de materialen, gereedschappen, machines, klanten, etc. geselecteerd en vanuit OPUS (CADCAM systeem) de grafische module en bewerkingsstrategieën gekoppeld.

De frima R+B ontwikkelde een nieuw software systeem “TICC” dat met FORB en OPUS kan communiceren. Bovendien moest TICC ook gekoppeld kunnen worden aan andere ERP systemen en/of tool data management systemen (TDM). In 2012 werden de eerste TICC systemen in Duitsland en Oostenrijk geïnstalleerd. Heden ten dagen heeft men voor nagenoeg ieder verspanend proces een passende module in huis. Het succes werd in 2015 bekroond. TICC werd in Duitsland genomineerd: 

„Mit TICC der Kalkulationssoftware für den Innovationspreis-IT 2016 qualifiziert“