Software

Krijg snel inzicht in een calculatie

ENCOMA B.V. vertegenwoordigd sinds 2014 de firma R+B Entwicklungs- und Vertriebs GmbH inzake de 3D TICC calculatie software.

TICC 3D calculatie software:

Een innovatief 3D calculatie software systeem voor de verspanende industrie. Dit 3D calculatie systeem geeft snel inzicht in procestijden, insteltijden en neventijden. Kennis verdwijnt en/of ervaring wordt te weinig gedeeld binnen een organisatie. Praktijkervaring op bedrijfsbureau cq calculatieafdelingen nemen af terwijl de producten steeds complexer worden. Vandaar dat steeds meer verspanende bedrijven hun kennis bundelen en in een software systeem vastleggen.

TICC staat voor:  “Time and cost calculation”

TICC genereert middels intelligente; frees-, draai-, boor-, draadvonk-, slijp-, las-, en montagefeatures procestijden.

Bedrijven kunnen met TICC:

 • Kennis en ervaring van eenieder vastleggen
 • Betrouwbaar en identiek calculeren 
 • Snel en overzichtelijk calculeren 

Dit overzichtelijk calculatie systeem berekend op basis van een 3D file vier belangrijke aspecten:

 • Bewerkingstijden
 • Neventijden 
 • Ombouw- en insteltijden  
 • Gereedschappen

TICC berekend de tijden per proces uit op basis van:

 • Werkstukafmeting, geometrie en toleranties
 • Materiaal en toegiften
 • Bewerkingsstrategieën
 • Gereedschap parameters
 • Machineparameters

TICC visualiseert de bewerkingsstrategieën. De TICC software wordt gekoppeld aan de bestaande cnc machines (machineparameters, gereedschap wisseltijden,toerental, ijlgangen, etc.) en eventueel aan het bestaand ERP systeem. TICC maakt een overzichtelijke en transparante calculatie. U kunt intern overleggen of de procestijden en bewerkingsstrategieën overeenkomen met de productie. Dit levert niet alleen een gerichte calculatie op, maar ook een geringer risico bij opdracht. Bovendien heeft de werkvoorbereider nadien ook een voordeel. Men ontvangt bij opdracht een gedetailleerd overzicht hoe men gaat produceren. De informatie die TICC weergeeft is zeer uitgebreid. Naarmate er meer informatie en knowhow in TICC wordt geïntegreerd, sluiten de calculaties steeds meer aan op de daadwerkelijke productietijden. Dit zorgt voor efficiëntie en minder discussies achteraf omdat de juiste keuzes in het voortraject worden gemaakt en zijn vastgelegd.

Afdelingen die TICC gebruiken:

 • Verkoop
 • Calculatie
 • Werkvoorbereiding
 • Planning
 • Inkoop / uitbesteding
 • Engineering

TICC lasmodule

 

TICC draaimodule

 

 

Firma R+B GmbH ontwikkelt TICC software

De firma R+B Entwicklungs- und Vertriebs GmbH is in 1989 opgericht en gevestigd in Derbach, Duitsland. Naast de calculatie software verkoopt men ERP en een CAD/CAM software systemen voor de metaalindustrie. Het ERP systeem “FORB” werd begin jaren negentig ontwikkelt. Met de komst van complexe onderdelen werd een CAD/CAM systeem “OPUS”  voor frees- en draaiprocessen aan het verkoopprogramma toegevoegd.

In 2011 kreeg men van diverse Duitse bedrijven de vraag of firma R+B GmbH een transparant en snel calculatiesysteem kon ontwikkelen. Transparant omdat de meeste bedrijven hun knowhow eraan toe wilde voegen en bestaande ERP systemen wilde koppelen. De basis voor dit calculatiesysteem, had men nota benen al in huis. Vanuit FORB (ERP systeem) worden de materialen, gereedschappen, machines, klanten, etc. geselecteerd en vanuit OPUS (CADCAM systeem) de grafische module en bewerkingsstrategieën geactiveerd.

De firma R+B ontwikkelde een nieuw software systeem “TICC” dat vervolgens data uit FORB en OPUS kan im- en exporteren. Bovendien kan TICC ook met Word, Excel en/of tool data management systemen (TDM) im-en exporteren. In 2012 werden de eerste TICC systemen in Duitsland en Oostenrijk geïnstalleerd. Heden ten dagen heeft men voor nagenoeg ieder verspanend proces een passende module in huis. Het succes werd in 2015 bekroond. TICC werd in Duitsland genomineerd: 

„Mit TICC der Kalkulationssoftware für den Innovationspreis-IT 2016 qualifiziert“