OPUS Software Systemen

Krijg snel inzicht in een procestijd en kostencalculatie

 

3D grafische calculatie software

Een innovatief 3D grafisch calculatie software systeem voor de verspanende industrie. Dit 3D grafisch calculatie systeem geeft snel inzicht in procestijden, insteltijden en neventijden. 

TICC staat voor:  “Time and cost calculation”

TICC genereert middels intelligente; frees-, draai-, boor-, draadvonk-, slijp-, las-, en montagefeatures procestijden.

Bedrijven kunnen met TICC:

 • Kennis en ervaring van eenieder vastleggen
 • Betrouwbaar en identiek calculeren 
 • Snel en overzichtelijk calculeren 

Dit overzichtelijk 3D grafisch calculatie systeem berekend op basis van een step file vier belangrijke aspecten:

 • Bewerkingstijden
 • Neventijden 
 • Ombouw- cq insteltijden  
 • Gereedschappen

TICC berekend de procestijden op basis van:

 • Werkstukafmeting, geometrie en toleranties
 • Materiaal en toegiften
 • Bewerkingsstrategieën
 • Gereedschap snijparameters
 • Machineparameters

TICC analyseert de geometrie van het eindproduct en komt met een compleet bewerkingsvoorstel. Maakt hierbij op de achtergrond gebruik van machineparameters  (ijlgang, gereedschap wisseltijden, toerental, , etc.) en standaard gereedschap snijparameters. In een overzicht worden de diverse bewerkingen, eindresultaten en alle benodigde gereedschappen in beeld gebracht. Met dit transparant calculatie systeem kan intern snel overlegd worden of de procestijden en bewerkingsstrategieën overeenkomen met de productie. Dit levert niet alleen een gerichte calculatie op, maar ook een geringer risico bij opdracht. Bovendien heeft de werkvoorbereider nadien een gedetailleerd overzicht hoe men gedacht had te gaan produceren. De informatie die TICC grafsch weergeeft is zeer uitgebreid. Uiteindelijk zorgt dit voor efficiëntie aangezien de juiste keuzes in het voortraject gemaakt worden.

Afdelingen die TICC gebruiken:

 • Calculatie
 • Werkvoorbereiding
 • Planning
 • Inkoop / uitbesteding
 • Engineering

TICC lasmodule

 

TICC draaimodule