R+B Entwicklungs- und Vertriebs GmbH

Grafische 3D calculatiesoftware

R+B Entwicklungs- und Vertriebs GmbH

De firma R+B Entwicklungs- und Vertriebs GmbH is in 1989 opgericht en gevestigd in Derbach, Duitsland. Naast de calculatie software verkoopt men ERP en een CAD/CAM software systemen voor de metaalindustrie. Het ERP systeem “FORB” werd begin jaren negentig ontwikkelt. Met de komst van complexe onderdelen werd een CAD/CAM systeem “OPUS” voor frees- en draaiprocessen aan het verkoopprogramma toegevoegd.

In 2011 kreeg men van diverse Duitse bedrijven de vraag of firma R+B GmbH een transparant en snel calculatiesysteem kon ontwikkelen. Transparant omdat de meeste bedrijven hun knowhow eraan toe wilde voegen en bestaande ERP systemen wilde koppelen. De basis voor dit calculatiesysteem, had men nota benen al in huis. Vanuit FORB (ERP systeem) worden de materialen, gereedschappen, machines, klanten, etc. geselecteerd en vanuit OPUS (CADCAM systeem) de grafische module en bewerkingsstrategieën geactiveerd.

De firma R+B ontwikkelde een nieuw software systeem “TICC” dat vervolgens data uit FORB en OPUS kan im- en exporteren. Bovendien kan TICC ook met Word, Excel en/of tool data management systemen (TDM) im-en exporteren. In 2012 werden de eerste TICC systemen in Duitsland en Oostenrijk geïnstalleerd. Heden ten dagen heeft men voor nagenoeg ieder verspanend proces een passende module in huis. Het succes werd in 2015 bekroond. TICC werd in Duitsland genomineerd:

„Mit TICC der Kalkulationssoftware für den Innovationspreis-IT 2016 qualifiziert“