GNT Systems GmbH

MES

GNT MES manufacturing execution system is een informatiesysteem voor het monitoren en aansturen van productieprocessen. Het GNT MES systeem wisselt informatie uit tussen bovenste en onderste laag van een organisatie. Om de organisatie processen flexibeler en inzichtelijk te maken is het noodzakelijk dat er informatie kan worden uitgewisseld tussen de diverse software systemen op verschillende niveaus.

De GNT MES is opgebouwd uit diverse GNT software systemen:

  • GNT BDE
  • GNT MDE
  • GNT VISIO
  • GNT TMS

Daarnaast levert firma GNT Systems de benodigde industriële hardware. Robuuste en betrouwbare industriële hardware (Multitrans apparaat, Mobitrans apparaat, etc.) vormt de basis voor het registreren en vastleggen van betrouwbare data afkomstig van machines en productieprocessen. Vuil, trillingen of vocht mogen de functionaliteit niet nadelig beïnvloeden en de weergegeven informatie moet altijd goed leesbaar zijn.