GNT Systems GmbH

BDE

Productie data registratie (BDE) systeem van firma GNT Systems GmbH bundelt informatie, registreert en brengt deze data in kaart. Als de nadruk vooral ligt op het verbeteren en inzichtelijker maken van productie- en ordertrajecten wordt GNT BDE software ingezet. De BDE software geeft alle informatie (orderstatus, resultaten, etc.) van afgeronde, lopende en geplande projecten weer. Zo kunnen productieprocessen overzichtelijker, flexibeler en efficiënter worden ingericht. Gestreefd worden naar een optimale en prettige productieomgeving.

  • Alle relevante productiegegevens, documenten, stuklijsten, tekeningen, foto’s, instructies, NC programma’s, planning, etc. worden in een oogopslag getoond
  • Redenen van onderbrekingen en/of storingen in de organisatie worden continue geregistreerd en gesignaleerd
  • Detailinformatie over de productievoortgang, aantal geproduceerde werkstukken, goedkeur, afkeur, insteltijden, etc. worden real time gemeten
  • ERP-interface mogelijk bijvoorbeeld; SAP, IFS, INFOR, ABAS, AP en Navision.
  • GNT hardware (monitor, tablet, barcode scanner, etc.) wordt ter plaatse afgestemd en geïnstalleerd
  • Geprogrammeerde NC-programma wordt volledig weergegeven en kunnen aangepast worden direct in de BDE omgeving
  • Dataoverdracht kan via LAN, USB en RS232 plaatsvinden
  • Geoptimaliseerde NC- programma wordt opgeslagen en zijn meteen traceerbaar in een databank

Registratie kan individueel per cnc machine of per machinegroep plaatsvinden. Ieder melding wordt weergegeven en er kan direct ingegrepen worden. Productieprocessen worden hierdoor overzichtelijk gemaakt door de statusverloop en vroegtijdige meldingen van productieaspecten te signaleren.

Een softwaresysteem voor de gehele organisatie. Alle belangrijke productie- en orderinformatie worden gebundeld op een of meerdere locaties (productie, bedrijfsbureau, inkoop, directie, etc.) gebruikt cq ingezet. Zodat eenieder zijn voordeel hieruit kan halen.

De GNT BDE software, documentatie en handleidingen worden in de Nederlandse taal geleverd.