GNT Systems GmbH

BDE

Productie data registratie (BDE) systeem van firma GNT Systems GmbH brengt productieprocessen in kaart en registreert productie kengetallen. Als de nadruk vooral ligt op het verbeteren en inzichtelijker maken van productie- en ordertrajecten wordt GNT BDE software ingezet. De BDE software geeft alle informatie (orderstatus, resultaten, etc.) van afgeronde, lopende en geplande projecten weer. Zo kunnen productieprocessen flexibeler, efficiënter worden ingericht en gestreefd worden naar een optimale productieomgeving.

  • Alle relevante productiegegevens, documenten, stuklijsten, tekeningen, foto’s, instructies, NC programma’s, planning, etc. worden in een oogopslag getoond
  • Redenen van onderbrekingen en/of storingen in het productieproces worden gesignaleerd, real time gemeten en gemeld
  • Detailinformatie over de productievoortgang, aantal geproduceerde werkstukken, goedkeur, afkeur, insteltijden, etc. worden real time gemeten
  • ERP-interface mogelijk bijvoorbeeld; SAP, IFS, INFOR, ABAS, AP en Navision.
  • GNT hardware (monitor, tablet, barcode scanner, etc.) wordt ter plaatse afgestemd en geïnstalleerd
  • Geprogrammeerde NC-programma wordt volledig weergegeven en kunnen aangepast worden direct in de BDE omgeving
  • Dataoverdracht kan via LAN, USB en RS232 plaatsvinden
  • Geoptimaliseerde NC- programma wordt opgeslagen BDE databank
  • Alle NC programma's zijn intern traceerbaarheid 

Registratie kan individueel per cnc machine of per machinegroep plaatsvinden. Ieder melding wordt weergegeven en kan direct verbetert worden. Productieprocessen worden hierdoor inzichtelijk gemaakt door de statusverloop en vroegtijdige meldingen van productieproblemen te signaleren.

Een software systeem voor de gehele organisatie. Alle belangrijke productie- en orderinformatie worden gebundeld en op een of meerdere locaties (productie, bedrijfsbureau, inkoop, directie, etc.) ingezet. Zodat eenieder zijn voordeel hieruit kan halen.